header

תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאים אלה משפיעים על זכויותיך ועליך לקרוא אותם בקפידה

הסכמה לתנאי השימוש
תנאי השימוש חלים על שימושך בתוכן ובתכונות הקיימות בשם הדומיין papajohns.co.il, וכן באתרים ואפליקציות אחרות שהתנאים מופיעים בהם או מקושרים להם (להלן יחד: "הפלטפורמה") אשר מופעלים ע"י פי.ג'יי.איי בע"מ (להלן: "פאפא ג'ונס"). שימוש, ביקור, או גלישה באתר שלנו מהווים את אישורך והסכמתך להיות כפוף לתנאי השימוש. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש להלן, עליך להימנע משימוש בפלטפורמה. תנאי השימוש הם הסכם שוטף בינך לבין פאפא ג'ונס שחל על שימוש בפלטפורמה של פאפא ג'ונס.

שינויים בתנאי השימוש
פאפא ג'ונס שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, עם או ללא הודעה מראש. ניתן לעיין בגרסה העדכנית של תנאי השימוש ע"י לחיצה על הקישור "תנאי שימוש" בתחתית דפי האתר. הגרסה העדכנית ביותר של תנאי השימוש תבטל גרסאות קודמות. שימוש באתר פאפא ג'ונס לאחר שינויים מהווה את הסכמתך להיות כפוף לשינויים שבוצעו.

פרטיות ומידע אישי
פאפא ג'ונס מחויבת להגנה על פרטיות המידע האישי שאתה מזין באתר. כל מידע שמועבר לאתר כפוף למדיניות הפרטיות שתנאיה מובאים לעיל. כדי להבין את הנהלים שלנו, אנא עיין במדיניות הפרטיות. תאריך השינוי של מדיניות הפרטיות יצוין מתחת למדיניות. תוכל לעיין במדיניות הפרטיות ע"י לחיצה על קישור "פרטיות" בתחתית דפי האתר.

החשבון שלך
לאחר פתיחת חשבון באתר, הנך האחראי על שמירת הסודיות של החשבון והסיסמה שלך ועל הגבלת הגישה לחשבונך, והנך מסכים לקבל עליך אחריות על כל הפעולות שמתבצעות במסגרת החשבון או הסיסמה שלך. האתר מוכר מוצרים למבוגרים שיכולים לבצע רכישות בעזרת כרטיסי אשראי. במידה וגילך נמוך מ-13, תוכל לגלוש באתר, אך לא לפתוח חשבון, לרכוש מוצרים, או להשתתף בהצעות או קמפיינים. פאפא ג'ונס שומרת לעצמה את הזכות לסרב למתן שרות, לסגור חשבונות, להסיר או לערוך תוכן, או לבטל הזמנות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

הסכמתךשימוש או/ו ביקור באתר מהווה את הסכמתך לתנאים אלה (להלן: "תנאי השימוש") ולתנאי מדיניות הפרטיות של פאפא ג'ונס. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש, אנא הימנע משימוש באתר של פאפא ג'ונס. הנך מסכים בזאת לקבל שיחות והודעות SMS ע"י אמצעים אוטומטיים. הרשמה לקבלת שיחות והודעות SMS אינה תנאי לביצוע רכישה.

אתר הפיצה של פאפא ג'ונס:

תנאי השימוש חלים על משתמשי האתר, כולל משתמשים שמעלים תוכן וידאו, מידע, וחומרים או שרותים אחרים באתר. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי צד ג' שאינם בבעלות או תחת שליטת פאפא ג'ונס. התוכן, מדיניות הפרטיות, או נהלים של אתרי צד ג' אינם נמצאים בשליטתה או אחריותה של פאפא ג'ונס. בנוסף, פאפא ג'ונס לא תוכל ולא תצנזר או תערוך תוכן של אתר צד ג' כלשהו. שימוש באתר מהווה את הסכמתך המפורשת לשחרר את פאפא ג'ונס מכל אחריות בגין שימושך באתר צד שלישי כלשהו. בהתאם לכך, אנחנו ממליצים לך לשים לב מתי אתה יוצא מהאתר, ולקרוא את תנאי מדיניות הפרטיות של כל אתר אחר שבו אתה מבקר.

גישה לאתר
  • פאפא ג'ונס מעניקה לך בזאת הרשאה להשתמש באתר בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן, כפוף לתנאים הבאים: (i) השימוש המאושר שלך באתר הנו למטרות אישיות ולא מסחריות בלבד; (ii) חל איסור על העתקה או הפצה של חלק כלשהו של האתר בכל מדיה שהיא ללא אישור מראש בכתב מטעם פאפא ג'ונס; (iii) אינך מורשה לשנות חלק כלשהו של האתר למעט החלקים החיוניים לשימוש באתר למטרותיו הייעודיות; ו-(iv) עליך להקפיד על התנאים שמפורטים בתנאי השימוש.
  • מספר תכונות באתר מצריכות פתיחת חשבון. חל איסור להשתמש בחשבון של משתמש אחר ללא אישור. בעת פתיחת חשבון, עליך לספק מידע מדויק ומלא. הנך אחראי באופן בלעדי על הפעילות שמבוצעת בחשבונך, ועליך להגן על סיסמת החשבון שלך. עליך לדווח לפאפא ג'ונס מיד על כל הפרת אבטחה או שימוש לא מאושר בחשבונך. למרות שפאפא ג'ונס לא תשא כל אחריות בגין הפסדים שנגרמו לך בגין שימוש לא מורשה בחשבונך, אתה עשוי לשאת באחריות בגין הפסדים שנגרמו לפאפא ג'ונס או אחרים כתוצאה משימוש לא מורשה מסוג זה.
  • אתה מסכים לא לעשות שימוש או להפעיל מערכת אוטומטית כלשהי, כולל אך לא מוגבל ל"רובוטים", "עכבישים", "קוראים לא מקוונים" וכו' שניגשים לאתר ומייצרים בקשות מרובות משרתי פאפא ג'ונס בפרק זמן מוגדר, שמספרן עולה באופן ניכר על הבקשות שמיוצרות באותו פרק זמן ע"י מבקר באתר שמשתמש בדפדפן קונבנציונלי. על אף האמור לעיל, פאפא ג'ונס מאשרת למפעילים של מנועי חיפוש ציבוריים להשתמש ב"עכבישים" להעתקת תוכן מהאתר שמיועדת אך ורק ליצירת אינדקסים ציבוריים לחיפוש, ולא ליצירת זכרונות מטמון או ארכיונים של התוכן. פאפא ג'ונס שומרת לעצמה את הזכות לבטל הרשאות למנועי חיפוש באופן גורף, או במקרים פרטניים. הנך מסכים לא לאסוף מידע פרטי מזהה מהאתר, לרבות שמות חשבון, או להשתמש במערכות תקשורת שמסופקות ע"י האתר למטרה מסחרית כלשהי. הנך מסכים לא לשדל לרכישה את משתמשי האתר על בסיס הבקשות שנשלחו על ידם.


אחריות מוגבלת:
חברת פ.ג.י. פיצה בע"מ, מנהליה, עובדיה, או סוכניה לא ישאו באחריות כלשהי בגין נזקים ישירים, עקיפים, אקראיים, מיוחדים, נסיבתיים, או נזקים שגוררים פיצויי נזיקין בגין (i) שגיאות, טעויות, או אי-דיוקים בתוכן, (ii) פציעה או נזק לרכוש מכל סוג כתוצאה מגישה או שימוש שלך באתר, (iii) גישה לא מורשית כלשהי או שימוש בשרתים המאובטחים שלנו או/ו במידע אישי או/ו פיננסי שנשמר עליהם, (iv) כל הפרעה או הפסקת תקשורת מהאתר או אליו, (v) תקלות, וירוסים, סוסים טרויאניים, וכד' שעלולים להיות מועברים אל או דרך האתר ע"י צד שלישי כלשהו, או/ו (vi) שגיאות או השמטות תוכן או הפסד או נזק כלשהו שנגרם כתוצאה משימוש שלך בתוכן שנמצא באתר, או תוכן שנשלח במייל או בצורה אחרת, או תוכן שהיה זמין באתר פאפא ג'ונס, בין אם על בסיס אחריות, חוזה, אחריות נזיקין, או כל הנחה משפטית אחרת, ובין אם פאפא ג'ונס מיודעת לגבי נזקים אפשריים מסוג זה. האחריות המוגבלת להלן תחול במלואה בהתאם להיקף המאושר עפ"י הדין ברשות המשפטית המתאימה. הנך מאשר מפורשות שפאפא ג'ונס לא תשא באחריות בגין בקשות משתמש או התנהלות משמיצה, פוגענית, או לא חוקית מכל סוג ע"י משתמש או כל צד ג', וכי הסיכון בגין פגיעה או נזק כתוצאה מכך הנו באחריותך בלבד. האתר מבוקר ומוצע ע"י חברת פאפא ג'ונס ממשרדיה בארה"ב. פאפא ג'ונס אינה מתחייבת לעובדה כי אתר פאפא ג'ונס מתאים או זמין לשימוש במקומות אחרים. מבקרים או משתמשים באתר מרשויות משפטיות אחרות, יעשו זאת מרצונם, וישאו אחריות בגין תאימות להוראות דין מקומיות.

שיפוי:
הנך מסכים להגן, לשפות, ולא לתבוע נזיקין מחברת פאפא ג'ונס, תאגידי האם שלה, וקצינים, מנהלים, עובדים וסוכנים של שותפי החברה, בגין וכנגד תביעות, נזקים, הפסדים, התחייבויות, עלויות, או חובות, והוצאות (כולל אך לא מוגבל לשכר טרחת עו"ד) בגין: (i) שימוש וגישה שלך לאתר; (ii) הפרת אחד מתנאי השימוש; (iii) הפרה של זכות צד ג', כולל אך לא מוגבל לזכויות יוצרים, קניין, או פרטיות; או (iv) טענה כי אחת מבקשות המשתמש שלך הנה פוגענית, משמיצה, גסה, או לא קבילה בכל דרך אחרת, או גורמת נזק לצד שלישי. התחייבות זו להגנה ושיפוי חלה על תנאי השימוש ושימושך באתר.

אפשרות אישור תנאי שימוש:
הנך מאשר בזאת כי גילך הוא 13 ומעלה, שהנך קטין עצמאי, או מחזיק בהסכמה משפטית מההורים או האפוטרופוסים שלך, ושהנך מסוגל לעמוד בתנאים, התחייבויות, אישורים, אחריות, וחובות שמוגדרים בתנאי השימוש להלן, ולמלא את הוראותיהם. במקרה זה, הנך מאשר שגילך מעל 13 שנים, מאחר והאתר של פאפא ג'ונס לא מיועד לילדים מתחת לגיל 13. במידה וגילך נמוך מ-13, אנא הימנע משימוש באתר של פאפא ג'ונס – תוכל למצוא עוד הרבה אתרים מצוינים שיתאימו לך. עליך לדבר עם ההורים שלך לגבי אתרים שמתאימים לגילך.